Länk till > Övriga dokument: protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar

Funktionärer  (Uppdaterat 2016-12-20 TAN)

Styrelse och övriga funktionärer valda den 29 maj 2016 vid förenings stämman i Vänersborg

Funktion

Namn

E-post adress

Telefon

 

Ordförande: Petter Edström petter.edstrom@gmail.com 0705-23 53 19
Kassör Jonas Andersson jonas.andersson1948@live.se 035-10 15 26
Sekreterare

Bengt Olofsson

bengt.i.olofsson@gmail.com

08-50022245

Ledamot

Webb ansvarig

 

Tore Nilsson tore.a.nilsson@gmail.se 070-582 2871

Ledamot:

Johan Friesland

johnfriesland@gmail.com

070-4974873

 

Suppleant

Nils-Åke Lindahl nissel@hotmail.se

0303-33 74 64

 
Suppleant: Kerstin Wiksén wiksens.keramik@comhem.se  070-592 35 80

 

Valberedning

(sammankallande)

Marie-Louise Freij              tintinsmatte@hotmail.com 040-92 48 60
Valberedning David Lega david@lega.se 0735-123456
Valberedning Lena-Marie Hagman


lmt.hagman@bahnhof.se

 

019-31 16 36

Revisorer

Revisor: Ray Clark ray.rsab@swipnet.se    
Revisor suppleant:

Leif Wahlstedt

leif.wahlstedt@telia.com

 

 

Övriga dokument

Dokument

Föreningsstämma 2016 Protokoll Verksamhetsberättelse 2014 - 2015
Föreningsstämma 2014 Protokoll Verksamhetsberättelse 2012 - 2013
Föreningsstämma 2012 Protokoll Verksamhetsberättelse 2010 - 2011
Föreningsstämma 2010 Protokoll Verksamhetsberättelse 2008 - 2009
Föreningsstämma 2008 Protokoll Verksamhetsberättelse för 2006
Verksamhetsberättelse för 2007
Årsmöte 2006 Protokoll Verksamhetsberättelse för 2005 
Årsmöte 2005 Protokoll Verksamhets berättelse för  2004
Årsmöte 2004 Protokoll Verksamhets berättelse för 2003

Övriga dokument

Stadgar Stadgar  (uppdaterade 2014-05-03)
Guldklubbens arbetsområden: Arbetsområden
Dokument och bilagor Föreningsstämman den 28-29 maj 2016
 
 
Skriva brev Paralympiska Guldklubben
c/o Petter Edström
Döbelnsgatan 95 lgh. 1208
113 52  Stockholm
Skicka E-post Ordförande: petter.edstrom@gmail.com

Vice Ordförande: tore.a.nilsson@gmail.com

Uppdaterat:  2016-12-20